Go to Top

Grubber

SMS Dybdekultivator / Grubber

grubber01SMS Grubber løsner jorden med et minimalt kraftbehov. Undergrunden skæres fri og jorden løftes en smule. Den pilformede ramme sikrer at planterester næsten uhindret kan passere mellem tænderne.

Som ekstraudstyr kan der monteres dybdekontrollerende hjul så redskabet holder dybden uafhængig af traktoren (billedet).

SMS grubber fås fra 2 m til 5 m. arbejdsbredde om med samme store udvalg af pakkevalser

grubber02